LocatieVerlengde Scheperweg 2, 7891 TH KlazienaveenTelefoon 0591-312459 E-mail info@kuperbv.nl

CO2 Prestatieladder

Wat is een CO2-Prestatieladder?

Een CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.

Wat is het doel van de CO2-prestatieladder?

  • Bedrijven stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van leveranciers te kennen en te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen
  • Met collega’s, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, en overheden zoeken naar reductie mogelijkheden
  • Het daadwerkelijk uitvoeren en de eigen kennis transparant te delen

Niveaus:

  • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
  • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
  • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
  • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
  • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

 

Handels en loonbedrijf Kuper heeft Niveau 4.

 

Downloads: